Het is inmiddels al een tijdje bezig, de 1,5 metersamenleving. Twee medisch specialisten uit Twente vinden dat het lang genoeg heeft geduurd. ‘De overheid en de media maken mensen onnodig bang’ zegt hoogleraar en hartchirurg Jan Grandjean en anesthesioloog Alaattin Ozdemir. ‘Het is tijd om de angst in de samenleving weg te nemen’ ‘Angst is niet meer nodig en langdurige stress verzwakt de weerstand’ 

Jou eigen weerstand op peil brengen is volgens hen een simpele maar een hele effectieve maatregel. Erop uitgaan, gezond eten en bewegen is volgens hun een goed medicijn, dus ook in de strijd tegen Corona. Grandejean en Ozdemir zeggen dat sportscholen meteen weer open moeten net zoals de deuren van verpleeghuizen ook weer open moeten, want mensen binnen opsluiten maakt ze juist kwetsbaarder en haalt de kwaliteit van leven weg.

Corona treft niet buitensporig veel slachtoffers, het zijn voornamelijk ouderen, mensen met veel overgewicht en patiënten die al meer onder de leden hebben. De dood hoort nu eenmaal bij het leven. ‘Van de besmette mensen overlijdt slechts een heel klein percentage’ vertellen ze.

Ze hebben lang nagedacht over het naar buiten brengen van deze informatie maar hun vinden het tijd voor een reflectie. Daarbij speelt mee dat door de maatregelen er meer ziekte en sterfte onder hartpatiënten is. De blik moet worden verbreed. Er bestaat een kans dat er geen vaccin komt en we moeten ook andere behandelmogelijkheden verkennen zeggen ze.