Een maand geleden werd er vanuit het Verenigd Koninkrijk al gewaarschuwd voor een nieuwe kinderziekte, die mogelijk samenhangt met COVID-19. Intussen zijn er in landen over de hele wereld besmettingen geconstateerd. New York alleen al telt 102 besmettingen. Daarvan zijn 3 patiëntjes overleden. De ziekte heeft nu ook Nederlandse kinderen getroffen.

De ziekte hangt vermoedelijk samen met COVID-19. Tien van de twintig besmette kinderen zijn positief getest op antistoffen tegen SARS-CoV-2, het virus dat COVID-19 veroorzaakt. De ziekte lijkt een combinatie te zijn van twee al bekende ziektes, namelijk het toxischehocksyndroom (TSS) en de zeldzame ziekte van Kawasaki.

Het toxischehocksyndroom wordt veroorzaakt door bacteriën die gifstoffen afscheiden in het lichaam. De symptomen daarvan zijn hoge koorts, ernstige huiduitslag en griepachtige verschijnselen. De ziekte kan leiden tot zowel mulit-orgaanfalen als zuurstofgebrek. Daardoor wordt deze ziekte als levensbedreigend beschouwt.

De ziekte van Kawasaki leidt tot het opzwellen van bloedvaten in het hart. Patiënten krijgen gezwollen knieren, droge lippen en heftige huiduitslag. Deze ziekte is echter minder levensbedreigend en goed behandelbaar

BRON: NOS